top of page

Kahvede blend nedir ve neden blend'e ihtiyacımız var?

Kahvede “blend” terimi, yeşil çekirdek için kullanılabilir olsa da genel olarak kavrulmuş kahveler için bilinen ve kullanılan bir terimdir. Blend, Türkçe’deki anlamıyla karışım veya harman kelimeleri kahve sektöründe rastlanılan karşılıklarıdır. Bu yazıda kavrulmuş kahveleri anlatırken kelimemizin İngilizce halini kullanmayı uygun gördük.


Blendlerin kahve sektöründe kullanımının başlangıç tarihini ne kadar eskiye götürürsek götürelim temel bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını görürüz. O da farklı lezzetleri bir araya getirebilmektir. Bunu kahvede kullanacak olursak pek çok farklı tadım öğesini aynı kahveden filtre veya espresso olarak hissedebilir.

Kolonizmin ilk başlarından sonlarına dek devam eden, farklı tarım ve çapraz üretme teknikleriyle büyütülüp farklılaştırılan ağaç türleriyle ortaya çıkan kahve ağaçlarının çeşitliliği, evrimsel gelişimle birleşince ortaya büyük bir çekirdek türü külliyatı çıktı. Varyetelerin bu kadar farklılaşması ve popülerleşmesi, tarımın bilimle birlikte hızlı şekilde değişim geçirmesi, gelişmesi nitelikli kahvenin günümüzde ortaya çıkmasına, Brezilya, Vietnam ve Kolombiya'nın çok yüksek miktarlarda üretim yapabilmelerine olanak sağladı. Bu sayede kahve de değişmiş ve gelişmiştir. İşte bu zamanlarda kahvelerin artık pek çok tat profilinde (gövde, ağızda kalan tat, asidite vs.) ilgi çekici özelliklere sahip olabileceğini görmeye başladık.Blendler çok eskiden beri pek çok sebeple kullanılmakta. Daha fazla kahve severin damak tadına ulaşabilmek bu sebeplerden en önemlisi. Tabiki geçmişten bugüne kavurma tekniklerinin ve tadım pratiğinin geldiği nokta, bilimin ve ekipmanların eriştiği hassasiyet, kahveye ulaşımın bu kadar kolay olması, geçmişte yaşayan atalarımızın ya da kahve üreticilerinin eksik olduğu unsurlar olsa da hedef her zaman aynıydı. Kahve içiminin daha memnun edici olması.


Şu an bile tek bir bölgeye ait kahvenin pek çok harika özelliği olsa bile, her tat profilinde güçlü olabileceği anlamına maalesef gelmez. (gövde, ağızda kalan tat, asidite vs.) Bu yüzden blendler ile harmanlanan her bir kahvenin güçlü ve özel yanlarını kullanarak daha memnun edici tadıma sahip bir kahve yaratılabilir.

Blend kahveler iki şekilde elde edilir. İlki kavurmadan önce yeşil çekirdekler karıştırılır. Bu yöntemde çekirdeklerin büyüklük, özkütle ve nem gibi özelliklerinin birbirine yakın ya da aynı olması, kavurucunun lehine olmayan pek çok etmene hakim olmayı gerektirir. Bir diğer yöntem ise kahveyi kavrulduktan sonra belli yüzdelerle bir araya getirmekle gerçekleştirilir ki bu pek çok küçük işletmenin uyguladığı yöntemdir. Bu yöntemde kahve(ler)nin karıştığı diğer kahveyle aynı ya da yakın çözünürlüğe sahip olması oldukça önemlidir. Bu yöntem, harmanlanan kahvelerden birinin istenilen seviyede çözünmüşken, diğerinin daha az ya da daha fazla çözünmesiyle ekşi, acı, plastiğimsi, derimsi vb. gibi istenmeyen tatların ön plana çıkmasına sebep olur. Burada bir başka göz ardı edilmemesi gereken unsur ise kahve çekirdeklerinin boyutudur. Kahvelerin, boyutlarına bağlı olarak özkütleleri farklılaşır. Bu da karıştırıcıda kahvelerin homojen karışmamasına sebep olur. Özellikle otomatik öğütücülerde kahvenin eşit miktarlarda öğütülmemesi sorununa yol açabilir.


3 Cores Roastery olarak biz, tüm yukarıda bahsedilenlerin getirdiği avantajları, kaliteye ulaşabilmenin verdiği rahatlığı, belli bir disiplinle kontrol ediyoruz. Her tadın bir arada olamayacağı gibi zıt özellikli kahvelerin birbirini tamamlayacağını da düşünmüyoruz. Yüzlerce olasılığın arasından sizi memnun edebilecek tatların bir arada olması için durmadan çalışıyoruz.

Commentaires


bottom of page