top of page

Kahve de Blend Nedir ve Neden İhtiyacımız var?

Kahvede “blend” terimi yeşil çekirdek için kullanılabilir olsa da genel olarak kavrulmuş kahveler için bilinen ve kullanılan bir terimdir. Blend, Türkçe’deki anlamıyla karışım veya harman, kahve sektöründe rastlanılan isimleridir. Bu yazıda kavrulmuş kahveleri anlatırken kelimemizin İngilizce halini kullanacağız.

Blendlerin kahve sektöründe kullanımının başlangıç tarihini ne kadar eskiye götürürsek götürelim temel bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını görürüz. O da farklı lezzetleri bir araya getirebilmektir. Bunu kahvede kullanacak olursak pek çok farklı tadım öğesini aynı kahveden filtre veya espresso olarak hissedebilmektir.

Kolonizmin ilk başlarından sonlarına dek devam eden farklı tarım ve çapraz üretme teknikleriyle büyütülüp farklılaştırılan ağaç türleriyle ortaya çıkan kahve ağaçlarının çeşitliliği, evrimsel gelişimle birleşince ortaya büyük bir çekirdek türü havzası çıkarmıştır. Varyetelerin bu kadar farklılaşması ve popülerleşmesi, tarımın bilimle birlikte hızlı şekilde değişim geçirmesi, gelişmesi nitelikli kahvenin günümüzde ortaya çıkmasına, Brezilya ve Vietnam’ın Kolombiya ile birleşerek çok yüksek miktarlarda üretim yapabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu sayede kahve de değişmiş gelişmiştir. İşte bu zamanlarda kahvelerin artık pek çok tat profilinde (gövde, ağızda kalan tat, asidite vs) ilgi çekici özelliklere sahip olabileceğini görmeye başladık.
Blendler çok eskiden beri pek çok sebeple kullanılmakta. Daha fazla kahve severin damak tadına ulaşabilmek bunlardan en önemlisi. Tabiki geçmişten bugüne kavurma tekniklerinin ve tadım pratiğinin geldiği nokta, bilimin ve ekipmanların eriştiği hassasiyet, kahveye ulaşımın bu kadar kolay olması, geçmişte yaşayan atalarımızın ya da kahve üreticilerinin eksik olduğu elementler olsa da hedef her zaman aynıydı. Kahve içiminin daha memnun edici olması. Şuan da bile tek bir bölgeye ait kahvenin pek çok harika özelliği olsada , her tat profilinde güçlü olabileceği anlamına maalesef gelmemektedir. (gövde, ağızda kalan tat, asidite vs). Bu yüzden Blendler ile harmanlanan her bir kahvenin güçlü, özel yanlarını kullanarak daha memnun edici tadıma sahip bir kahve yaratılabilir.

Blend kahveler iki türlü elde edilir. İlki kavurmadan önce yeşil çekirdekler karıştırılır. Bu yöntemde çekirdeklerin büyüklük, özkütle ve nem gibi özellikleri birbirine yakın ya da aynı olması gibi, çeşitli, kavurucunun lehine olmayan pek çok etmene hakim olmayı gerektirir. Bir diğer yöntem ise kahveyi kavrulduktan sonra belli yüzdelerle bir araya getirmekle gerçekleştirilir ki bu pek çok küçük işletmede yapılmaktadır. Bu yöntemde kahve(ler)nin karıştığı diğer kahveyle aynı ya da yakın çözünürlüğe sahip olması oldukça önemlidir. Bu methotda, harmanlanan kahvelerden birinin istenilen seviyede çözünmüşken, diğerinin daha az ya da daha fazla çözünmesiyle ekşi, acı, plastiğimsi, derimsi vb gibi istenmeyen tatların ön plana çıkmasına sebep olur. Burada bir başka göz ardı edilmemesi gereken özellik ise kahve çekirdeklerinin boyutudur. Kahveler boyutlarına bağlı olarak özkütleleri farklılaşır, bu da karıştırıcıda kahvelerin homojen karışmamasına sebep olarak, özellikle otomatik öğütücülerde eşit miktarlarda öğütülmemesine soruna yol açabilir.


3 Cores Roastery’de bizim tüm yukarıda bahsedilenlerin getirdiği avantajları, kaliteye ulaşabilmenin verdiği rahatlığı belli bir disiplinle kontrol ediyoruz. Her tadın bir arada olamayacağı gibi zıt özellikli kahvelerin birbirini tamamlayacağını da düşünmüyoruz. Yüzlerce olasılığın arasından sizi memnun edebilecek, bunlarda belli tatlar kesinlikle yer alırken, diğerlerinin uyumla bir arada olması için çalışıyoruz.